Tångludd (Elachista fucicola)

Tångludd ser ut som en liten penselformad tofs. Unga individer är ljusbruna och när de blir äldre blir de mer mörkbruna och kortare. Cellerna i de oförgrende trådarna är 1-2 gånger så långa som breda. Cellerna innehåller många skivformade kloroplaster. För att se dessa krävs ett mikroskop. Tångludd övervintrar med sina basala delar som känns som en hård kudde. Från denna växter det ut nya trådar året därpå.

Tångludd växter som små luddiga tofsar på blåstång men kan även hittas på sågtång. Man hittar den på de lite äldre delarna av tången. Den finns längs vår kust upp till Norra Kvarken.