Tånggråsugga (Idotea sp)

Tånggråsuggor lever bland alger och växter i grunda vatten på både väst- och östkusten där de äter små, trådformiga alger och tång. De kan bli lite mer än ett år gamla och fortplantar sig under vår och sommar. I Östersjön blir de betydligt mindre än på västkusten. De kan ha många olika färger, vissa kan vara ljusa medan andra är mörka. De kan ha fläckar och de flesta har en längsgående rand på ryggen. Tånggråsuggor är bra på att anpassa sig till olika miljöer genom att de kan tolerera stora variationer i både salthalt och temperatur. Det verkar som om populationer i Östersjön har mindre genetisk variationen jämfört med populationer utanför Östersjön. De vanligaste arterna är Idotea balthica, Idotea granulosa, Idotea Chelipes.

Tånggråsuggor lever bland alger och växter på grunda bottnar i Västerhavet och i Östersjön upp till Kvarken.

Fakta: Smådjur bland tången

Tångruskorna rymmer en otrolig mängd smådjur. Många är kräftdjur som tånggråsugga och tångmärla. Tången fungerar som havets skog och erbjuder skydd och mat åt sina innevånare. Skaka en tångruska så får du se hur många djur som kan gömma sig där!