Tångborre (Psammechinus miliaris)

Tångsjöborren är en liten och något tillplattad sjöborre. Den har kraftiga taggar och är grönaktig i färgen. Taggarnas spetsar är mörkt lila. Den lever av mindre smådjur och alger.

Tångsjöborren förekommer grunt i algbältet och ner till 100 meter. Den är vanlig inomskärs längs hela svenska västkusten, och förekommer även i södra Östersjön.