Tångbark (Einhornia crustulenta)

Tångbarken är ett mossdjur som sitter som ett tunt överdrag på alger och växter eller på stenar. De, för det är en hel koloni med små djur, ser ut som ett vitt nät. I mikroskop kan man se de enskilda djuren som lever av att filtrera plankton ur vattnet.

Tångbarken sitter på stenar, alger och växter i grunda miljöer. Den är vanlig och finns i nästan hela Östersjön och även på västkusten.