Tandskåring (Odonthalia dentata)

Tandskåring är mörkt röd, platt, med en otydlig mittnerv, oregelbundet förgrenad och tydligt tandad kant. Det är kanterna som har gett den dess namn både på svenska och latin. Arten är flerårig. Tillväxten startar tidigt på våren och nya skott är ljusare röda än de äldre. På vintern bildas förökningsorganen i kanten på de större grenarna. Den har en isomorf livscykel, det vill säga att de könliga stadierna och tetrasporofyten har samma utseende. Tandskåring är diok, alltså att den har hon och han individer.

Tandskåring växer på stenar och skal. Algen förekommer från några meters djup ner till cirka 20 meter. Den förekommer utmed svenska västkusten till Öresund.