Tanaid (Heterotanais oerstedi)

Tanaider påminner om långsmala gråsuggor, men med stora klosaxar på första benparet och en liten ryggsköld. De flesta arterna är små, men några kan bli över 7 cm i längd. Uppskattningsvis finns det upp mot 1000 arter, men stora delar av djuphavsfaunan är fortfarande okänd och troligen finns många fler arter även grundare. De flesta tanaider är marina med det finns några brackvattensarter, som exempelvis Heterotanais oerstedi i Östersjön. Honorna bär de befruktade äggen och sedan även larverna i en yngelkammare på undersidan kroppen. När larverna sedan utvecklats till en krypande lite kopia av det vuxna djuret så lämnar de mamman. Larvspridningen är mycket begränsad eftersom det inte finns något frisimmande larvstadium. De flesta vuxna tanaider kryper runt på botten bland sandkornen i sedimentet. De äter små partiklar av döda djur och växter, bakterier, samt mikroskopiska alger.

Heterotanais oerstedi lever i allt från marin miljö till sötvatten. I Östersjön finner man den grundare än 10 meter, men bara upp till Södermanlands skärgård, främst i vågskyddade miljöer bland alger och växter.