Taggsjöstjärna (Marthasterias glacialis)

Taggsjösjärnan har fem armar med kraftiga och tydliga taggar. Färgen varierar från gråblå till ljust rosa, ofta med fläckar. Taggarna sitter i tre rader med taggkrönta vita knölar längs varje arm. Armspetsarna är ofta lila. De större exemplaren lever normalt djupare än vanlig sjöstjärna, under algbältet. De äter olika sorters skaldjur och as.

Taggsjöstjärnan förekommer på hårdbotten eller grusbäddar från 10 till 1000 meters djup. Den är vanlig längs hela Sveriges västkust, men endast några få har setts vid Öresund.