Taggpolyp (Hydractinia echinata)

Taggpolypen är ett kolonibildande nässeldjur som ibland växer som ett tätt ludd på skalet som eremitkräftor bär med sig. Taggpolypen och eremitkräftan lever i symbios, dvs de har ömsesidig nytta av varandra. Polyperna är mycket små och går i svagt rosa ton, de bränns lätt och används av eremitkräftan som försvar. Nässeldjuret får i sin tur i sig mat från ememitkräftans lite slarviga sätt att äta. En koloni är som ett litet samhälle där olika polyper har olika funktion. Det finns försvarspolyper, förökningspolyper och polyper som fångar mat.

Taggpolypen lever framför allt i Nordöstra Atlanten, men har även påträffats i Östersjön.