Svartkula (Rivularia atra)

Cyanobakterien svartkula syns som små, mörkgröna, slemmiga kulor på klippor, stenar, tång och växter i strandkanten under sommaren.