Sutare (Tinca tinca)

Sutaren är svartgrön eller mörkbrun med mässingsglans. Den har en tunn skäggtöm i vardera mungipan, ögonen är röda och fjällen knappt skönjbara. Den är mest aktiv i skymningen, och lever nära bottnarna där den äter fjädermygglarver, snäckor och andra smådjur. Den leker i juni till augusti på grunt vatten. Sutaren är en tålig fisk när det gäller låga syrehalter. Vintern tillbringar den i ett dvalliknande tillstånd i bottendyn.

Sutaren finns, förutom i näringsrika sjöar, i skärgårdsvikar upp till södra Bottenhavet.