Styvt käringhår (Desmarestia aculeata)

Styvt käringhår är oreglebundet förgrenad med små taggiga grenar. Det är en flerårig art och på våren bär de små grenarna färgade tunna hår. Huvudgrenarna är 1-3 millimeter tjocka och mörkt bruna. Den är fäst mot botten med en fästskiva. Hos styvt käringhår är den stora plantan sporofyt och det könliga stadiet består av mikroskopiska hon- och hangametofyter.

Styvt käringhår växer på stenar och skal mellan någon meter djupt och ned till flera meter under vattenytan. De växer både i skyddade vikar och i vind- och vågutsatta platser. Ibland kan de ligga löst på botten och kan också skapa problem när de fastnar i nät. Den förkommer in i Östersjön till Bornholm.