Strutsallat (Monostroma grevillei)

Strutsallat gör skäl för namnet då den ser ut som en liten, ljusgrön salladsstrut med flikig kant. Den startar som en blåsa men spricker upp när den blir lite större. Strutsallat är en vårart och den börjar växa redan i december. Det könliga stadiet är makroskopiskt och sporofyten, som är encellig, är mikroskopisk. Mikroskopiska karaktärer är att bladet är ett cellskikt tjockt och cellerna är ofta ordnade i grupper.

Strutsallat växer på småsten, skal och även på andra alger. Den förekommer från ca 0,5 meters djup, där den är vanligast, och ner till ca 5-10 meters djup. Den finns längs vår kust upp till Ålands hav men har även hittats vid Södra Kvarken.