Strandvattengråsugga (Jaera albifrons)

Strandvattengråsuggan är mindre än de andra gråsuggorna. Den lever främst bland stenar, musselskal, alger och växter grundare än 10 meter. Den äter mikroskopiska alger och bakterier genom att skrapa på ytor under vattnet, exempelvis på tång. Hanen är bara 3 mm lång, medan honan blir lite större.

Strandvattengråsuggan finns längs hela vår kust, på grunt vatten bland små stenar.

Fakta: Smådjur bland tången

Tångruskorna rymmer en otrolig mängd smådjur. Många är kräftdjur som tånggråsugga och tångmärla. Tången fungerar som havets skog och erbjuder skydd och mat åt sina innevånare. Skaka en tångruska så får du se hur många djur som kan gömma sig där!