Strandpiska (Chordaria flagelliformis)

Strandpiska är mörkt brun eller nästan svart och har en trind huvudstam med många grenar som känns lite slemmiga. Den är en ettårig alg som utvecklas under våren och försvinner på hösten.

Strandpiska växer på grunt vatten där den kan bilda ett smalt bälte på sommaren. Den växer både på klippor och på andra större alger. Algen förekommer utmed svenska västkusten till Öresund. Det finns dock rapporter att den hittats i Blekinge, på Gotland och i Stockholms skärgård.