Strandloppa (Orchestia gammarellus)

Strandloppan är ett litet kräftdjur som snarare förekommer på land än i vatten. Den är i likhet med andra närbesläktade kräftdjur plattad från sidorna. Färgen är svartgrå men hannarna kan också ha gula band. Om djuren torkat ut går färgen mot orange. Typiskt för strandloppan är den tvära framkanten på huvudet.

Strandloppan hittar man ovanför vattenlinjen på sandstränder och gärna i anslutning till uppspolade tångvallar. Man kan se dem hoppa omkring om man rotar lite i en vall. Förekommer längs vår kust upp till och med Östergötland.