Strandhoppare (Talitrus saltator)

Strandhopparen tycker om att leva på sandvallar och i tång som har spolats upp på land. Den är nattaktiv, och äter uppspolad tång och liknade som bryts ner på stranden. På dagen gräver de ner sig i sanden. Namnet strandhoppare kommer från att man ser den ofta hoppa. I dagsläget vet man för lite för att avgöra hur vanlig arten är. Det finns en risk att denna och andra arter i gruppen tångloppor minskar när strandvallarna av uppspolad tång "städas" bort. Då försvinner miljön för tånglopporna. De har också svår konkurrens med en invasiv art - Platorchestia platensis - som tar över . I vilken utsträckning detta sker finns inga undersökningar på.

Lever på strandbankar längs med västkusten.