Stortare (Laminaria hyperborea)

Stortare har en styv, sträv och rund stjälk hela vägen fram till bladet. Stjälken kan bli gammal och gör man ett tvärsnitt syns årsringar som på en trädstam. Stjälken har ofta mycket påväxt. Det fleråriga stora bladet är sporpfytstadiet och de könliga stadierna är mikroskopiska. Det bildas ett nytt blad varje år. Tillväxten av det nya bladet börjar under vintern och är utväxt till sommaren. Arten skördas utmed Norges kust.

Stortare växer på 5-20 meters djup, och vanligtvis på mer vågexponerade klippor och djupare än fingertare. Den förekommer till östra Kattegatt utmed svenska västkusten.