Större kantnål (Syngnathus acus)

Större kantnål är en mycket långsträckt fisk med en utdragen trut med vilken den suger i sig smådjur som lever i vattnet. Den har benplåtar istället för fjäll som bildar åsar vilket gör att fisken ser kantig ut i tvärsnitt. Hos kantnålar är det hanen som bär huvudansvaret för avkomman. Honan lägger ca 200-400 ägg i en hudficka på hanens undersida. Efter ca 5 veckor, när ynglen är omkring 30 mm långa, lämnar de yngelsäcken. Av kantnålarna är det den större kantnålen man finner djupast, ner till ca 100 m.

Förekommer i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, gärna i tångbältet