Större havsnål (Entelurus aequoreus )

Gulbrun långsträckt slank fisk med svartkantade blå tvärband. Vid leken under sommaren producerar honan ca 1000 ägg vilka fästs på buken på flera hanar. Äggen utvecklas i en yngelsäck och larverna är ca 12 mm när de kläcks. Arten saknar som vuxen bröstfenor och har endast en liten stjärtfena eller saknar den helt.

Förekommer främst i Skagerrak , endast sparsamt i Kattegatt.