Stor näckmossa (Fontinalis antipyretica)

Två näckmossor växer i Östersjön, stor och smal näckmossa. Den stora är mer vanlig. Den är grov och har tydligt kölade, båtlika blad. Bladen är mörkgröna till grönsvarta, en halv till en centimeter långa ställda i tre rader. Stor näckmossa hör till en av de allra största mossorna i Sverige. Den har fått det latinska namnet antipyretica som betyder "mot eld" för att den förr användes som tätning mellan väggen och eldstaden. Vi vet ganska lite om de mossor som växer i Östersjön.

Stor näckmossa växer på hård och mjuk botten i Östersjön, vanligen ned till 3 meters djup. Men den kan förekomma ned till ungefär 6 meters djup. De är mer vanliga i utsötad miljö, nära fastlandet eller i Bottniska viken.