Stor kammussla (Pecten maximus )

Stor kammussla har en platt vitaktig skalhalva som ligger mot botten och en skålformad rödbrun halva som är vänd uppåt. Det skålformade skalet har tydliga radiära åsar som strålar ut från där skalhalvorna sitter ihop. Längs musslans öppning ser man små glänsande punkter vilka är musslans ögon. Det man ser i ögonen är reflekterande ytor som hjälper den att se i svagt ljus. Kammusslan är en filtrerare som äter plankton och organiskt material. Den kan simma iväg från rovdjur genom att pumpa in vatten som den sedan sprutar ut med högre tryck och kan på detta sätt flytta sig flera meter i taget. Detta flyktbeteende sätts igång om en sjöstjärna kommer i kontakt med musslan.

Den lever på mjukbottnar, speciellt sand- och skaldjursbottnar bottnar på 20-150 m djup.