Stor ärtmussla (Pisidium amnicum)

Ärtmusslan är en sötvattenmussla som ingår i ett komplex av många närstående, små och svårbestämda arter av ärt- och klotmusslor. Flertalet är ännu mindre än just stor ärtmussla. Ärt- och klotmusslor som grupp kan dock ofta kännas igen genom, förutom den ringa storleken, den i tvärsnitt ganska klotrunda formen, medan flertalet övriga musslor är något tillplattade från sidorna.

Ärtmusslan är vanlig i sjöar och i Bottniska viken och hittas på grunda dyiga, gyttjiga eller sandiga bottnar i utsötade vikar.