Stensimpa (Cottus gobio)

Stensimpan har ett kraftigt huvud med en stor, mun och en bakåt avsmalnande kropp. Går ner till djupare vatten under vintern. Födan utgörs av bottendjur, främst insekter och kräftdjur. Leken sker på våren. Bland stenarna bygger hanen en liten grotta, i vars tak honorna kan lägga sin rom. Hanen vaktar sedan den befruktade rommen tills den kläcks efter ungefär fyra veckor. Sitt namn har stensimpan fått för att den föredrar steniga bottnar.

Stensimpan är en bottenlevande fisk som föredrar grunt vatten med hårda, steniga bottnar. Den lever i sötvatten, och i Östersjöns mer utsötade delar.