Stäm (Leuciscus leuciscus)

Stämmen liknar en slank mört, men ögonen är gulare. Den lever i små stim, gärna nära ytan, och är en snabb simmare. Den äter framförallt insekter, men även kräftdjur. Stämmen kan bli förhållandevis gammal. Man har fångat exemplar som varit 13 år gamla.

Stämmen lever i strömmande sötvatten, och återfinns vid kusten ofta i närheten av flodmynningar. Den vandrar från kusten upp i rinnande vatten när den ska leka.