Spiralrörsmask (Spirorbis spirorbis)

Spiralrörsmasken har fått sitt namn från kalkrören de bygger, oftast på brunalger. Röret är byggt i spiralform och kan likna en snäcka i formen. Medan röret är vitt så är masken gul-grön med genomskinliga tentakler som sticker ut ur röret. Masken är fastsittande och kan inte flytta på sig när röret väl är byggt. Spiralrörsmaskens fjäderliknande tentakler använder den för att filtrera plankton och organiskt material. Tentaklerna fungerar även som gälar.

Arten lever vanligtvis på tång, där den bygger sina kalkrör. Den förekommer längs västkusten från ytan ner till 280 m djup.