Spetslångebarn (Lumpenus lampretaeformis)

Spetslångebarn är en extremt långsträckt fisk. Den bygger Y-formade gångar i sedimentbottnar, som används för yngelvård. Födan består av bottenlevande djur, framförallt pungräkor. Även om få har sett den är den ganska vanlig i Östersjön. I början av förra seklet utgjorde arten en ansenlig del av östersjötorskens föda.

Spetslångebarn lever i leran på djupa bottnar. Den finns på lite djupare områden, från 40 till 200 meters djup.