Späd agaralg (Gracilaria gracilis)

Späd agaralg är oregelbundet förgrenad och mörkröd eller brungul i färgen. Grenarna är runda och 1-2 millimeter tjocka. Det är bara fastsittande plantor med en liten fästskiva som blir fertila. Gracilaria-arterna har stor ekonomisk betydelse som producent av agar.

Algen är oftast lösliggande på mjukbotten inne ibland ålgräs på mellan 1-8 meters djup.