Sötvattenssvamp (Ephydatia fluviatilis)

Sötvattenssvampen är vanlig i Östersjön. Det är ingen svamp i vanlig mening utan består av en koloni av små orörliga djur. De sitter fast som små tjocka ojämna kuddar på klippor, stenar eller alger och växter. Svampkolonin har ett skelett som består av kisel. Det har mängder med små hålrum och de små djuren sitter i hålrummen. Med hjälp av flimmerhår får kolonin vattnet att strömma genom hålrummen där djuren kan filtrera vattnet på mikroskopiska partiklar. Arten är grå till gulbrun, men kan i vissa fall även vara grön. När kolonien är grön har den symbiotiska alger i sig som ger den dess gröna färg. Den kan då nästan vara självförsörjande på energi och behöver inte äta. Sötvattenssvampen överlever vintern genom att bilda knoppliknande utskott med en hård och tålig vägg. Ur knopparna växer på våren sedan en ny koloni ut.

Sötvattenssvampen växter på hårda underlag samt på alger och växter. Den återfinns från åtminstone Blekinge och norrut. Den är mer vanligt förekommande i norr än i söder och i miljöer med sötvattenpåverkan.