Sötvattengråsugga (Asellus aquaticus)

Sötvattengråsuggan är vanlig i sjöar men finns också i sötvattenpåverkade vikar i hela Östersjön. Honan bär äggen eller ungarna i en yngelkammare på undersidan av kroppen från vår till höst. Den lever av ruttnande växtdelar och döda smådjur.

Sötvattengråsuggan är vanlig på mjuka bottnar i grunda vikar längs hela Östersjöns kust.