Småspigg (Pungitius pungitius)

Småspiggen är en nära släkting till storspiggen. Den blir inte lika stor, men har fler taggar på ryggen, mellan sju och tolv stycken. Små bensköldar finns på stjärtfenans skaft, men i övrigt saknar den fjäll. Den äter huvudsakligen mindre, ryggradslösa djur. Vid leken bygger hanen ett bo som honan lägger sin rom i. Hanen vaktar boet och viftar in friskt, syresatt vatten i det.

Småspiggen lever i grunda områden med mycket växtlighet. Den finns i Bottniska viken och kustnära längs hela ostkusten och i flodmynningar.