Slätvar (Scophthalmus rhombus)

Slätvaren är en stor plattfisk med rombisk form precis som det latinska namnet säger. Ryggen är slät och mörk och buksidan är vit. Den är i likhet med alla i familjen varfiskar vänstersidig, dvs. ögonen sitter på vänster sida. Slätvaren är en rovfisk med kraftig mun och livnär sig gärna på tobis och smörbultar som vuxna och pungräkor som små. Slätvaren leker under vår-sommar, den lägger ca 800 000 ägg vilka flyter omkring i den fria vattenmassan och kläcks efter ett par veckor. Slätvaren kan bilda hybrider med sin släkting piggvaren.

Förekommer främst i Skagerrak ner till ca 100 m, sparsamt i Kattegatt.