Slätbukig trådormstjärna (Amphiura filiformis)

Slätbukig trådormstjärna är ljus och lätt genomskinlig. Den lever nedgrävd i leran med de böjliga armarna som sticker upp i vattnet för att filtrera plankton och näring. Den kan lätt tas för en annan trådormstjärna, fjällig trådormstjärna som även den lever nere i leran. Trådormstjärnorna kan leva mycket tätt, speciellt den slätbukiga, och är viktig föda för plattfisk. Fiskarna simmar längs botten och betar av armarna på ormstjärnorna, men efter bara några veckor så har armarna växt ut igen. Vid kraftig beröring så lyser armarna till hos den slätbukiga trådormstjärnan, de har så kallad bioluminiscens.

Trådormstjärnor är mycket vanliga och förekommer på mjuka lerbottnar längs hela Sveriges västkust, från Öresund till Skagerrak.