Slät havstulpan (Amphibalanus improvisus)

Slät havstulpan är ett kräftdjur som lever av att filtrera plankton ur vattnet med hjälp av sina långa ben. Den har frisimmande larver, men kan sedan den väl fäst sig någonstans och börjat bilda sitt skal inte flytta sig. Havstulpanen kan sitta på alla hårda och släta ytor, även på tång, musslor och båtar. Det var sittande på båtskrov som den fördes in i Östersjön för ungefär 100 år sedan. Havstulpanerna sitter ofta på klippor precis i vattenbrynet, tätt tillsammans i ett bälte eller mer utspridda och gömda under algerna. Deras värsta fiender är snäckor, som kan sticka in sin långa tunga i huset och äta upp dem. Och så isen, som vintertid kan skrapa bort stora mängder.

Slät havstulpan finns på grunda, hårda bottnar längs Sveriges kust upp till Kvarken. Längre norrut är salthalten för låg.

Fakta: Främmande arter

En främmande art har med människans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ibland har det skett avsiktligt, men för det mesta har det skett av misstag. Fartyg sprider en stor mängd arter, både via sitt skrov och genom barlastvatten. Det är inte alltid som den främmande arten lyckas etablera sig i den nya omgivningen, men ibland lyckas den och kan då i värsta fall slå ut inhemska arter och orsaka stor skada i havsmiljön.