Slammärla (Corophium volutator)

Slammärlan är ett litet kräftdjur med stora kraftiga antenner som den samlar föda med. Den lever i slamrör i eller på botten och äter små partiklar av döda djur och växter, mikroskopiska alger och bakterier. Den får sin mat genom att kratta bottensedimentet med sina stora antenner, eller genom att fånga in partiklar i vattnet ovanför boet och dra ner dem i röret. Slammärlan sparkar hela tiden med benen så att den får en vattenström genom boet. Ur vattenströmmen plockar den sedan de godaste matbitarna som den fört ner i röret. Slammärlan kan även skrapa i sig föda från sand eller andra små hårda ytor med hjälp av små klor nära munnen. Slammärlan har en till två generationer per år.

Slammärlan lever i mjuka bottensediment längs hela vår kust upp till Kvarken.