Skvalpalg (Ulothrix zonata)

Skvalpalgen har långa trådar som består av en cellrad. Trådarna är inte förgrenade. Skvalpalgen är en vår- och försommarart som kommer tillbaka på hösten när det blir kallare i vattnet. Tråden är det könliga stadiet och sporofyten är encellig och mikroskopisk. Skvalpalgen kan förväxlas med andra fintrådiga alger som grönslick och getraggsalg, men skvalpalgen är till skillnad mot dem ogrenad.

Som namnet antyder sitter skvalpalgen i vattenbrynet där den bildar en grön bård på stenar och klippor. Den förekommer ofta tillsammans med andra gröna trådar. Den är vanlig från mellersta delen av Egentliga Östersjön upp till Bottenvikens utsötade vatten. Precis som många andra grönalger gynnas den av god näringstillförsel.