Skräppetare (Saccharina latissima)

Skräppetare är flerårig men bildar ett nytt blad varje år. Unga individer har ett slätt blad och är ljust bruna. När de blir äldre blir bladet krusigt och liknar ett ormskinn. Det fleråriga stora bladet är sporofytstadiet och de könliga stadierna är mikroskopiska. Algen innehåller mannitol, en sockeralkohol som syns som vita avlagringar på torkade plantor. Det är det som gör att den smakar sött. Förut kallades den därför till och med för sockertång. Det pågår försök att odla arten på västkusten.

Skräppetare växer på djup från en till tio meter. Den fäster på klippor och stenar i både skyddade och vågexponerade miljöer. Skräppetare tål dock inte lika mycket vågpåverkan som fingertare och stortare. Skräppetare är en vanlig art och förekommer utmed svenska västkusten in i Östersjön till Bornholm.