Skörsträfse (Chara globularis)

Skörsträfse är en liten, mörkgrön kransalg som växter på dyiga bottnar. Arten är ettårig men kan på större djup övervintra som grön planta eller med lökliknande organ. Skörstäfse har hon- och hanorgan på samma plantor. Reproduktionen sker från juni till oktober och sporerna gror under vår till försommar. Två andra arter av kransalger är mycket lika skörsträfse. Papillsträfse kan endast skiljas från skörsträfse under lupp. Stammen hos skörsträfse är helt kal medan papillsträfse har små, runda papiller på stammen. Tuvsträfse kan endast skiljas från skörsträfse under reproduktionstiden då tuvsträfse har hanar och honor på olika plantor, medan skörsträfse är samkönad.

Skörsträfse växter på dyiga bottnar, ofta med inslag av sand eller grus. Den växer främst grunt, ned till 1 m djup, men förekommer ned till ungefär 5 m djup.