Skeppsmask (Teredo navalis)

Skeppsmask är ingen mask utan en borrande mussla som ser ut som en stor mask. Den lever i trä i havsvatten och man ser främst hålen och gångarna den gör. Musslan kan bli 60 centimeter lång i marin miljö, i Östersjön blir den bara en tredjedel så lång, troligen på grund av saltstress. Själva skalet, som är den borrar med, är ungefär 1 cm långt och sitter som en liten hjälm i framänden av djuret. Skeppsmask bor i trä som är helt täckt av havsvatten, gärna nytt och mjukt trä som furu. Den lever främst av cellulosan från det trä den borrar i, men kan även äta plankton från vattnet. Larverna behöver en salthalt på minst 8 promille, minst 11° och inte för låg syrehalt för att utvecklas. Skeppsmasken är art som kom till Sverige under 1800-talet, troligen med fartyg.

Skeppsmask är en kosmopolitisk art, dvs den finns över hela jorden. Den kallas för havets termit och har genom historien ödelagt både skepp, varv och hamnar. I Sverige finns den i Västerhavet ned till Malmö. Nyligen har man även hittat skeppsmask i södra Östersjön, i vrak som legat oskadda sedan 1300-talet. Varför vet man inte men kanske har det med förändrad salthalt eller vattentemperatur i Östersjön.