Skärsnultra (Symphodus melops)

Skärsnultran är en brokigt färgad krabat. Den lever i små grupper, gärna i strandnära områden samt grunda utsjöbankar. Ordet snultra som den delar med flera av de mindre läppfiskarna kommer av snylta, då den skickligt kan ta agnet och noga undvika kroken. I huvudsak är skärsnultran skildkönad. Hanarna har olika parningsstrategier, en typ får starka färger när den charmar honan, en annan typ liknar honorna till färg och storlek och befruktar äggen i smyg. Leken sker på sommaren i ett bo som hanen har inrett med alger. Boet vaktas idogt av hanen. Vintertid är skärsnultran inaktiv och halvsover gärna i klippskrevor.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt