Skäggsimpa (Agonus cataphractus)

Skäggsimpan saknar fjäll, och är istället helt täckt av benplåtar. Buken är platt, och huvudets undersida är försedd med en mängd känseltrådar, därav namnet. Den är en bottenlevande art, som livnär sig på maskar och kräftdjur. Leken sker på våren, då honan lägger sina ägg på botten. Det tar hela 3 månader för äggen att kläckas. Ynglen simmar i det fria vattnet till att börja med, men söker sig sedan till bottnarna.

Skäggsimpan finns i Västerhavet såväl som i Östersjöns sydvästra delar. Den föredrar sandiga bottnar, och kan förekomma på såväl grunda som djupare områden.