Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)

Sjustrålig smörbult kännetecknas av en mörk fläck med en gul ring på stjärtroten. Arten håller sig ofta i stim i fria vattenmassan i strandzonen, där de på ett karaktäristiskt sätt står snett i vattnet med huvudet aningen högre än stjärtpartiet. Den sjustråliga smörbulten leker upprepade gånger under perioden maj-augusti. Äggen, som bara är en mm långa, läggs på tångens bas. Den sjustråliga smörbulten lever på mindre kräftdjur och djurplankton.

Sjustrålig smörbult trivs i tångbeväxta, grunda områden, men håller sig inte lika nära bottnarna som många av dess släktingar.