Sjurygg (Cyclopterus lumpus)

Sjuryggen är en knubbig, långsamsimmande fisk. Hanen som kallas stenbit är mörkare gråaktig än honan och under leken går hans färger i rött, medan honan som kallas kvabbso skiftar i blått. Bukfenorna är omvandlade till en stor sugskiva som bland annat används av hanen då han vaktar äggen. Sjuryggen leker under vintern, och honan kan då lägga 300 000 ägg i en hög på botten. Födan består till en början av mindre djurplankton. Vuxna sjuryggar äter kräftdjur, småfisk och maneter. Sjuryggens rom saluförs under namnet stenbitsrom.

Under vår och sommar uppehåller sig sjuryggen på grunda områden. Den sitter då ofta fastsugen på klippor. Resten av året lever den i det fria vattnet långt ute till havs. Kroppsformen till trots simmar sjuryggen ofta i det fria vattnet på jakt efter föda.