Röd fjäderpenna (Pennatula phosphorea)

Sjöpennan är en kolonibildande korall. Den gulaktiga stammen har parvisa och symmetriska förgreningar, som en fjäderpenna. Stammen hålls upprätt i vattnet genom ett inre skelett som består av hornämnet pennatulin. På varje gren sitter små vita polyper som fluorescerar vid beröring. Korallen kan förflytta sig sakta genom leran och vrida sin plym med polyper mot havsströmmen.

Sjöpennor kan hittas i stort antal på mjukbottnar med relativt strömt vatten från 30 meter och djupare.