Silverfisk (Argentina sphyraena)

Slank silverfärgad fisk med stora ögon och stora fjäll. Silverfisken lever nära botten i mindre stim. Arten leker på djupt vatten på senvintern och äggen flyter fritt i vattenmassan. I likhet med sina släktingar guldlax och nors luktar den gurka. Den kan uppnå en ålder av minst 16 år.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och i nordliga Kattegatt