Siklöja (Coregonus albula)

Siklöjan är en ganska liten laxfisk. Den kan förväxlas med småsik, men går att skilja genom att siklöjan har underbett. Den finns i djupa sjöar och längs kusten i norra Östersjön. Den maximala livslängden är 10 år, men i områden med intensivt fiske blir fiskarna sällan så gamla. Födan består av planktoniska kräftdjur och insektslarver. Siklöjans rom är en delikatess och säljs som löjrom. En normalstor hona producerar ca 2 000 ägg, vilket är relativt lite i jämförelse med andra arter i samma storleksklass.

Siklöjan finns längs Bottniska vikens kust, framför allt från Västerbotten och norrut. Mindre bestånd finns även längre söderut. Arten lever i stim i fria vattnet. På hösten vandrar den till kusten för att leka vid sand- och grusbottnar där äggen sjunker till botten och kläcks nästkommande vår.