Sarv (Scardinius erythrophthalmus)

Sarven är en liten guldglänsande fisk som liknar mört, men har starkt röda fenor. Det är en stimfisk som gärna uppehåller sig bland vegetation. Vintertid drar den sig mot bottnarna och till djupare områden. Den äter smådjur och växtdelar. Under leken får hanarna små vårtor på huvudet och ryggen.

Sarven lever sommartid i grunda, varma och vegetationsrika vikar. Den kan återfinnas både vid bottnarna och i det fria vattnet.