Sandstubb (Pomatoschistus minutus)

Sandstubben är en liten, sandfärgad fisk som lever ensam eller i små stim. De två bukfenorna är sammanvuxna och bildar en sugskiva. Den är dagaktiv, och äter små kräftdjur och maskar. Vintertid simmar den ut på större djup. Äggen läggs i taket på ett tomt musselskal eller liknande, och vaktas efter befruktning av hanen. Sandstubb lever högst två vintrar, vanligen bara en vinter.

Sandstubben lever på sandig eller lerig botten på grunda områden. Den gräver ofta ner sig i bottnarna så att bara ögonen sticker upp, och finns på djup från 2 till runt 20 meter.