Hästräka (Crangon crangon)

Hästräkan är vanlig på grunda sandbottnar där den ligger nedgrävd för att lura på sitt byte och för att undvika sina fiender. Ofta syns bara ögon och antenner. Den kan ändra sin färg för att bättre smälta in mot botten. Hästräkan är ett rovdjur som gärna äter havsborstmaskar.

Hästräkan finns längs stora delar av Sveriges kust upp till Ålands hav. Man hittar den på grunda ler- och sandbottnar, i både marin miljö och i brackvatten.