Sandmask (Arenicola marina)

Sandmasken är en bottenlevande mask som gräver U-formade gångar i sand eller lera på grunt vatten. Även om man inte ser djuret så ofta så har de flesta badgäster sett efterlämningarna som består av högar med sandkorvar bredvid en av ingångarna. Sandmasken gräver gångar och äter allt organiskt den hittar. Den kan bli ganska stor, upp till 20 cm, och varierar i färg från gul, svart, röd till rosa. Bakre delen av kroppen, ca 1/3 av längden, är betydligt smalare än resten av kroppen. Längs den tjockare delen av kroppen finns röda gälar som ser ut som små buskar.

Sandmasken lever nedgrävd på grunda mjuka bottnar längs med västkusten, speciellt på bottnar med sand.