Sandmärla (Bathyporeia pilosa)

Sandmärlan lever främst på långgrunda stränder av fin sand. Den är nästan ofärgad och har röda ögon. Hos honorna ses ofta blåaktiga ägg. Märlan gräver bland sanden och äter små partiklar och kiselalger på sandkornen.

Sandmärlan finns längs vår kust upp till Södermanlands skärgård på grunda, sandiga bottnar.